Gå direkt till sidans innehåll

Fortsätta Hanvedensamarbetet

Åtgärd A21. 6.1. 3
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Fortsätta Hanvedensamarbetet med förslagsvis gemensam certifiering och skogsagenda senast 2010

Resultat

Hanvedenprojektet har avslutas och därför har inga ytterligare gemensamma projekt genomförts.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-04