Gå direkt till sidans innehåll

Arbeta med påverkansområden

Åtgärd A21. 7.1. 5
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Arbeta med påverkansområdena vid sjöarna: Långsjön (Segeltorp), Trehörningen (Sjödalen), Orlången, Magelungen och Drevviken

Resultat

Åtgärdsplanerna för Trehörningen och Orlången blev klar under 2015.
Under året har kommunen arbetat med följande åtgärder:

 • Utredning av en stor dagvattenanläggning vid Trehörningen
 • Utredning om behov av förbättringsåtgärder i och runt Kyrkdammen
 • Utredning med förslag på olika dagvattenåtgärder i Solfagradikets avrinningsområde
 • Utredning av vattenreningsåtgärder i Balingsholmsdalgången
 • Inventering av större dagvattenanläggningar
 • Justeringar för bättre effekt i vattendragen i Lövsta- och Visättradalgångarna
 • Utredning med förslag på olika vattenreningsåtgärder i Ebbadalsdikets avrinningsområde
 • Tillsyn av ledningsnätet till exempel vad gäller läckage, felkopplingar, bräddningar av avloppsvätten
 • Diverse olika åtgärder för att främja biologisk mångfald och rekreation till exempel fiskeguidningar och åtgärder som följer programmet för friluftsliv och biologisk mångfald i Sundby-Björksättra.

Stockholm Vatten har under året också genomfört ett antal åtgärder som leder till förbättrad vattenkvalitet i sjöarna till exempel: projekt för att åtgärda felkopplingar och läckage, utbyggnad av vatten- och avloppsledningar till Gladö kvarn, tillsättning av drickvatten till Långsjön, utredning av dagvattenanläggning vid Trehörningen.

Ansvarig organisation
 • Klimat- och stadsmiljönämnden
Delansvarig
 • Miljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-03-26