Gå direkt till sidans innehåll

Utveckla naturbetesmarkerna

Åtgärd A21.5.5.3
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Utveckla och säkerställa god skötsel av befintliga naturbetesmarker

Resultat

Sker kontinuerligt enligt arbetsplan.
I Gladövik har ängs- och hagmarkerna stängslats och betesdjur släppts ut. Stängsling har även skett vid Gladöskogens naturreservat.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-04