Gå direkt till sidans innehåll

Areal hävdad ängsmark

Indikator A21.5.4.1

Ökning av arealen hävdad ängsmark jämfört med 2008

Rad-id Datum Värde (ha)

0

2007

2,4

1

2008

2,4

2

2009

2,5

3

2010

3,5

4

2011

4,1

5

2012

14

6

2013

14

7

2014

14

8

2015

14

9

2016

14

Kommentar

Ängsmarkerna har fortsatt att skötas under året.

I Gladövik har ängs- och hagmarkerna stängslats och betesdjur släppts ut. Stängsling har även skett vid Gladöskogens naturreservat.

Kontakt
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2017-01-18