Gå direkt till sidans innehåll

Areal hävdad ängsmark

Indikator A21.5.4.1

Ökning av arealen hävdad ängsmark jämfört med 2008

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet:
14 ha (2016)
Utgångsvärde:
2,4 ha (2007)
Målvärde:
3,0 ha (2012)

Kommentar

Ängsmarkerna har fortsatt att skötas under året.

I Gladövik har ängs- och hagmarkerna stängslats och betesdjur släppts ut. Stängsling har även skett vid Gladöskogens naturreservat.

Kontakt
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2017-01-18