Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till större grönyta

Indikator A21.2.3.2

Andel invånare som har max 800 meter i gångavstånd till större grönyta (större än 5 ha).

Rad-id Datum Värde (%)

0

2009

95

1

2010

96

2

2011

88

3

2012

88

4

2013

88

5

2014

88

6

2015

88

7

2016

88

8

2017

88

9

2018

88

10

2020

88,39

Kommentar

Orsaken till nedgången mellan 2010 och 2011 beror på en uppdatering av kartunderlaget. Nedgången beror alltså inte på att något större grönområde försvunnit.

2021: Då så pass små förändringar sker under ett år mäts måttet sedan år 2018 bara vartannat år.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-21