Gå direkt till sidans innehåll

Bevara tysta områden

Åtgärd A21. 2.3. 4
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Bevara de tysta områden som finns genom att ta hänsyn till dessa vid planering och om möjligt utöka med fler områden.
Planera så att buller minimeras i vid alla typer av verksamheter

Resultat

Bullerfria miljöer är en bristvara och det är viktigt att värna dessa områden.
När människor söker sig ut i naturen för att få rekreation och avkoppling är en bullerfri miljö avgörande för att besöket ska ge en god upplevelse.
Kommunen har gjort en kartläggning av de tysta områden som finns.
Nästa steg är att ta fram en åtgärdsplan för att främja de tysta miljöerna. Planen ska tas fram 2018.
Läs mer om arbetet i länken nedan.

Delansvarig
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2016-02-04