Gå direkt till sidans innehåll

Uppdatera översiktsplanen

Åtgärd A21.2.4.1
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Uppdatera ÖP senast 2011 med en långtgående hållbarhetsanalys

Resultat

Huddinge kommuns nya Översiktsplan 2030 antogs 10 juni 2014 av kommunfullmäktige.

Översiktsplan visar Huddinge kommuns långsiktiga vilja när det gäller hur den fysiska miljön bör utvecklas gällande bebyggelse, naturområden och infrastruktur för att skapa en hållbar utveckling med goda livsmiljöer. Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2016-02-09