Gå direkt till sidans innehåll

Miljöprofilera byggprojekt

Åtgärd A21.2.4.3
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Miljöprofilera byggprojekt utifrån energieffektiva lösningar, miljöanpassat byggmaterial och hållbart resande
Använda Kretsloppsrådets nationella program för miljöanpassat byggande. Vid behov skärpa programmet senast 2009

Resultat

Ändringarna i plan och bygglagen har inneburit att kommunen inte längre kan ställa särkrav vad gäller tekniska egenskaper på byggnader. Alla särkrav har därför tagits bort i avtalen.
Nytt i avtalen är istället att byggbolagen och kommunen tillsammans ska ta fram ett program för ekologisk hållbarhet för det område som ska byggas.
Programmet ska redovisa:

  • Energiförbrukning för byggnationen
  • Hur material väljs, utgångspunkter och krav
  • Byggprojektets klimatpåverkan på jorden, exempelvis genom fotavtryck
  • Vilka energikällor som väljs
  • Resurseffektivitet, återanvändning av material med mera.

Huge fastigheter har ett miljöprogram som entreprenörer och leverantörer måste följa. Byggmaterialen väljs ut noggrant och valen dokumenteras i Huges Sundahus-databas. Där finns de material som är miljögodkända. Ett exempel på material är att Huge systematiskt undviker att lägga in plastmattor av PVC i byggnader. PVC innehåller stora mängder miljö- och hälsopåverkande ämnen, en del cancerframkallande. Huge använder därför helst linoleummattor.

Delansvarig
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2016-02-09