Gå direkt till sidans innehåll

Exploateringsgrad

Åtgärd A21.2.9.5
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Ha en exploateringsgrad vid nybyggnation som främjar effektivt nyttjande av mark, kollektivtrafik och service. Definiera hög, medel och låg exploateringsgrad senast 2010

Resultat

Både översiktsplanens och trafikstrategins inriktning är att bygga i kollektivtrafiknära lägen. Ibland kan det vara svårt att göra det fullt ut bland annat på grund av områdens tidigare karaktär.

Definition av hög, medel och låg exploateringsgrad har ej genomförts.

Delansvarig
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2016-02-04