Gå direkt till sidans innehåll

Markanvändning och samhällsbyggande

Huvudområde A21. 2

Vi ska planera och bygga samhället långsiktigt hållbart med effektiv hushållning av naturresurser

Beroende på vad som görs inom målområdet Markanvändning och samhällsbyggande så kan samtliga nationella miljömål i större eller mindre grad omfattas. Ett exempel på mål är God bebyggd miljö. Även nationella folkhälsomål och transportpolitiska mål berörs

Delmål

Uppdaterad datum: 2023-01-12