Gå direkt till sidans innehåll

Förbättra kommunens miljöledningsarbete

Åtgärd A21. 9.5. 1
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Förbättra det egna miljöledningsarbetet (inklusive arbete med Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling)

Resultat

En miljöledningssamordningsgrupp med representanter från alla förvaltningar arbetar med att utveckla miljöledningsarbetet. Under 2015 har arbetet bland annat handlat om att:

 • knyta miljöledningsarbetet närmare rill kommunens miljöarbete i stort. Detta har skett i arbetet med det nya miljöprogrammet.
 • följa upp förvaltningarnas miljöarbete
 • genomföra en resvaneundersökning för kommunens anställda
 • ta upp olika fordonsfrågor
 • genomföra en utbildningsdag för social- och äldreomsorgens miljöombud
Delansvarig
 • Förskolenämnden
 • Grundskolenämnden
 • Gymnasienämnden
 • Klimat- och stadsmiljönämnden
 • Kommunstyrelsen
 • Kultur och fritidsnämnden
 • Miljönämnden
 • Socialnämnden
 • Äldreomsorgsnämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-09