Gå direkt till sidans innehåll

Andel ekologiska livsmedel

Indikator A21.9.2.1

Ingår i Sveriges ekokommuners nyckeltal

Andel ekologiska livsmedel inom de kommunala verksamheterna

Rad-id Datum Värde (%)

0

2002

2,00

1

2003

1,50

2

2004

1,00

3

2005

1,50

4

2006

7,30

5

2007

11,3

6

2008

16,7

7

2009

20,9

8

2010

26,8

9

2011

30,1

10

2012

33,4

11

2013

33,4

12

2014

36,2

13

2015

40,1

14

2016

44,6

15

2017

43,8

16

2018

40,9

17

2019

39,6

18

2020

36,9

19

2021

34,9

Kommentar

Den samlade bilden att det är en nedåtgående trend i våra kommunala verksamheter vad gäller inköp av ekologiska livsmedel.

De kommunala förskolorna i Huddinge är bäst på att handla in ekologiska livsmedel - 45,2 procent.

Endast MSC (Marine Stewardship Counsil)-märkt fisk serveras i kommunens verksamheter. Tidigare har WWF:s (Världsnaturfondens) rödlista tillämpats för fiskinköpen.

Genomsnittet inom Sveriges ekokommuner är 31 procent 2017. Regeringens mål är 60 procent till 2030.

2021 års siffra avser hela komunens inköp av ekologiska livsmedel.

Uppdaterad datum: 2022-02-16