Gå direkt till sidans innehåll

Energieffektivisering i Huges fastighetsbestånd

Delmål A21. 1. 4

Energieffektivisering i Huges fastighetsbestånd ska ske med 10 procent till 2011 och 20 procent till 2020 jämfört med 2008.

(Huge fastigheter AB har under 2013 gjort en egen uppdatering av målet för energieffektivisering:
20 procent till 2014, 30 procent till 2020 och 50 procent till 2050 jämfört med 2008.)

Bedömning: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått
Uppdaterad datum: 2022-09-13