Gå direkt till sidans innehåll

Alkalinitet (mg HCO3/l)

Kvarnsjön i Lissma
Foto: Richard Vestin
Indikator SJ1. 7. 11

Alkaliniteten är ett mått på sjöns känslighet för försurning. Den visar på sjöns förmåga att neutralisera tillskott av sura ämnen, den så kallade buffertkapaciteten. Det är först när vätekarbonathalten i vattnet nästan är slut som vattnet kan bli surt.

Ytvattnets alkalinitet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg HCO3/l)

0

Holmträsket

2015

29

1

Holmträsket

2016

33

2

Holmträsket

2017

30

3

Holmträsket

2018

26

4

Holmträsket

2019

17

5

Holmträsket

2020

12

6

Holmträsket

2021

17,6667

7

Holmträsket

2022

20,6667

8

Holmträsket

2023

23

9

Kvarnsjön i Lissma

2015

2,4

10

Kvarnsjön i Lissma

2016

2,6

11

Kvarnsjön i Lissma

2017

2,6

12

Kvarnsjön i Lissma

2018

2,7

13

Kvarnsjön i Lissma

2019

2,3

14

Kvarnsjön i Lissma

2020

2,3

15

Kvarnsjön i Lissma

2021

2,4333

16

Lissmasjön

2023

59

17

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

57

18

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

60

19

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

65

20

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

68

21

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

66

22

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

61

23

Orlången - Flemingsbergsviken

2021

58,3333

24

Orlången - Flemingsbergsviken

2022

59

25

Orlången - Flemingsbergsviken

2023

62

26

Orlången - Sundby

2015

56

27

Orlången - Sundby

2016

59

28

Orlången - Sundby

2017

63

29

Orlången - Sundby

2018

67

30

Orlången - Sundby

2019

67

31

Orlången - Sundby

2020

61

32

Orlången - Sundby

2021

56,6667

33

Orlången - Sundby

2022

55,3333

34

Orlången - Sundby

2023

58,3333

35

Orlången - Vidja

2015

56

36

Orlången - Vidja

2016

59

37

Orlången - Vidja

2017

61

38

Orlången - Vidja

2018

65

39

Orlången - Vidja

2019

66

40

Orlången - Vidja

2020

62

41

Orlången - Vidja

2021

57,6667

42

Orlången - Vidja

2022

56

43

Orlången - Vidja

2023

58,3333

44

Rudträsket

2020

3,1

45

Rudträsket

2021

2,76667

46

Rudträsket

2022

3,06667

47

Rudträsket

2023

2,7

48

Trylen

2015

6,8

49

Trylen

2016

7,7

50

Trylen

2022

3,8

51

Ågestasjön

2015

69

52

Ågestasjön

2016

70

53

Ågestasjön

2017

72

54

Ågestasjön

2018

80

55

Ågestasjön

2019

82

56

Ågestasjön

2020

78

57

Ågestasjön

2021

67,3333

58

Ågestasjön

2022

63

59

Ågestasjön

2023

64

Uppdaterad datum: 2024-02-13