Gå direkt till sidans innehåll

Alkalinitet (mg HCO3/l)

Kvarnsjön i Lissma
Foto: Richard Vestin
Indikator SJ1. 7. 11

Alkaliniteten är ett mått på sjöns känslighet för försurning. Den visar på sjöns förmåga att neutralisera tillskott av sura ämnen, den så kallade buffertkapaciteten. Det är först när vätekarbonathalten i vattnet nästan är slut som vattnet kan bli surt.

Ytvattnets alkalinitet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Sjöar Senaste värdet (mg HCO3/l) Datum

0

Ågestasjön

 64

2023

1

Orlången - Flemingsbergsviken

 62

2023

2

Lissmasjön

 59

2023

3

Orlången - Sundby

 58,3333

2023

4

Orlången - Vidja

 58,3333

2023

5

Holmträsket

 23

2023

6

Trylen

 3,8

2022

7

Rudträsket

 2,7

2023

8

Kvarnsjön i Lissma

 2,4333

2021

Uppdaterad datum: 2024-02-13