Gå direkt till sidans innehåll

pH

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1. 4. 12

Vattnets surhet anges med ett pH-värde, där 7 är neutralt. Värden mellan 0 och 7 är sura medan värden mellan 8 och 14 är basiska.

Det är vätejonkoncentrationen som bestämmer om något är basiskt eller surt. Hög koncentration av vätejoner med överskott av protoner (H+) betyder en sur miljö. Låg koncentration av vätejoner (H-) betyder en basisk miljö.

Vattnets surhet är av betydelse för vattenlevande organismer. Surheten reglerar också i vilken form metaller uppträder. Särskilt viktig är förekomsten av löst aluminium, som under sura förhållanden förekommer i giftig form. Höga aluminiumhalter kan göra att fiskens syreupptagning försvåras.

Mört är en av våra känsligaste fiskarter. Karpfiskar såsom mört och sarv är känsligare än abborre, gädda och öring. Reproduktionen hos mört och sarv blir störd redan då pH understiger 6. Även kräftor får problem då. Medan abborren, gäddan och öringen påverkas runt pH 5,5.

Många näringsfattiga sjöar med höga humushalter är naturligt sura. Näringsfattiga sjöar kan försuras av surt nedfall på mark och vatten. Det sura nedfallet orsakas av våra utsläpp till luften av svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak.

Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Albysjön

1999

8,2

1

Albysjön

2000

8,2

2

Albysjön

2001

8,0

3

Albysjön

2002

8,1

4

Albysjön

2003

8,0

5

Albysjön

2004

8,1

6

Albysjön

2005

7,9

7

Albysjön

2006

8,1

8

Albysjön

2007

8,0

9

Albysjön

2008

8,0

10

Albysjön

2009

7,9

11

Albysjön

2010

7,9

12

Albysjön

2021

8,2

13

Drevviken

2021

8,4

14

Drevviken - södra delen

2007

7,6

15

Drevviken - södra delen

2008

7,7

16

Drevviken - södra delen

2009

8,1

17

Drevviken - södra delen

2021

8,0

18

Gömmaren

1988

7,2

19

Gömmaren

1989

7,0

20

Gömmaren

1991

7,0

21

Gömmaren

1992

7,0

22

Gömmaren

1993

7,1

23

Gömmaren

1994

7,0

24

Gömmaren

1995

7,0

25

Gömmaren

1997

6,9

26

Gömmaren

1999

7,0

27

Gömmaren

2000

6,9

28

Gömmaren

2001

6,9

29

Gömmaren

2002

7,0

30

Gömmaren

2003

7,0

31

Gömmaren

2004

7,0

32

Gömmaren

2005

7,0

33

Gömmaren

2007

7,2

34

Gömmaren

2008

7,2

35

Gömmaren

2009

7,2

36

Gömmaren

2010

7,1

37

Gömmaren

2012

7,2

38

Gömmaren

2013

7,3

39

Gömmaren

2014

7,3

40

Gömmaren

2015

7,2

41

Gömmaren

2016

7,2

42

Gömmaren

2017

7,1

43

Gömmaren

2018

7,1

44

Gömmaren

2019

7,2

45

Gömmaren

2020

7,2

46

Gömmaren

2021

7,3

47

Gömmaren

2022

7,2

48

Gömmaren

2023

7,2

49

Holmträsket

1989

7,1

50

Holmträsket

1990

7,2

51

Holmträsket

1991

7,1

52

Holmträsket

1992

6,9

53

Holmträsket

1993

7,1

54

Holmträsket

1994

7,0

55

Holmträsket

1995

7,0

56

Holmträsket

1997

6,9

57

Holmträsket

1999

6,9

58

Holmträsket

2000

7,0

59

Holmträsket

2001

7,0

60

Holmträsket

2002

7,1

61

Holmträsket

2003

7,0

62

Holmträsket

2004

7,1

63

Holmträsket

2005

7,0

64

Holmträsket

2006

7,1

65

Holmträsket

2007

7,0

66

Holmträsket

2008

6,8

67

Holmträsket

2009

6,6

68

Holmträsket

2015

7,5

69

Holmträsket

2016

7,5

70

Holmträsket

2017

7,5

71

Holmträsket

2018

7,2

72

Holmträsket

2019

7,1

73

Holmträsket

2020

6,9

74

Holmträsket

2021

7,0

75

Holmträsket

2022

7,1

76

Holmträsket

2023

7,2

77

Kvarnsjön i Gladö

1989

7,2

78

Kvarnsjön i Gladö

1994

7,1

79

Kvarnsjön i Gladö

1995

7,2

80

Kvarnsjön i Gladö

1996

7,1

81

Kvarnsjön i Gladö

1997

7,1

82

Kvarnsjön i Gladö

1998

7,0

83

Kvarnsjön i Gladö

1999

7,0

84

Kvarnsjön i Gladö

2000

7,2

85

Kvarnsjön i Gladö

2001

7,2

86

Kvarnsjön i Gladö

2002

7,2

87

Kvarnsjön i Gladö

2003

7,3

88

Kvarnsjön i Gladö

2004

7,3

89

Kvarnsjön i Gladö

2005

7,3

90

Kvarnsjön i Gladö

2006

7,4

91

Kvarnsjön i Gladö

2007

7,3

92

Kvarnsjön i Gladö

2008

7,3

93

Kvarnsjön i Gladö

2009

7,3

94

Kvarnsjön i Gladö

2010

7,3

95

Kvarnsjön i Gladö

2011

7,4

96

Kvarnsjön i Gladö

2012

7,4

97

Kvarnsjön i Gladö

2013

7,3

98

Kvarnsjön i Gladö

2014

7,3

99

Kvarnsjön i Gladö

2015

7,3

100

Kvarnsjön i Gladö

2016

7,3

101

Kvarnsjön i Gladö

2017

7,2

102

Kvarnsjön i Gladö

2018

7,2

103

Kvarnsjön i Gladö

2019

7,3

104

Kvarnsjön i Gladö

2020

7,4

105

Kvarnsjön i Gladö

2021

7,4

106

Kvarnsjön i Gladö

2022

7,4

107

Kvarnsjön i Gladö

2023

7,3

108

Kvarnsjön i Lissma

1990

6,5

109

Kvarnsjön i Lissma

1991

6,7

110

Kvarnsjön i Lissma

1992

6,4

111

Kvarnsjön i Lissma

1993

6,3

112

Kvarnsjön i Lissma

1994

6,1

113

Kvarnsjön i Lissma

1995

6,1

114

Kvarnsjön i Lissma

1997

6,3

115

Kvarnsjön i Lissma

1999

6,3

116

Kvarnsjön i Lissma

2000

6,3

117

Kvarnsjön i Lissma

2001

6,2

118

Kvarnsjön i Lissma

2002

6,4

119

Kvarnsjön i Lissma

2003

6,4

120

Kvarnsjön i Lissma

2004

6,5

121

Kvarnsjön i Lissma

2005

6,3

122

Kvarnsjön i Lissma

2006

6,4

123

Kvarnsjön i Lissma

2007

6,4

124

Kvarnsjön i Lissma

2008

6,4

125

Kvarnsjön i Lissma

2009

6,3

126

Kvarnsjön i Lissma

2010

6,2

127

Kvarnsjön i Lissma

2015

6,2

128

Kvarnsjön i Lissma

2016

6,2

129

Kvarnsjön i Lissma

2017

6,2

130

Kvarnsjön i Lissma

2018

6,2

131

Kvarnsjön i Lissma

2019

6,2

132

Kvarnsjön i Lissma

2020

6,1

133

Kvarnsjön i Lissma

2021

6,2

134

Kvarnsjön i Lissma

2022

6,2

135

Kvarnsjön i Lissma

2023

6,6

136

Kärrsjön

1989

7,3

137

Kärrsjön

1991

7,2

138

Kärrsjön

1992

6,8

139

Kärrsjön

1993

6,8

140

Kärrsjön

1994

6,9

141

Kärrsjön

1995

7,0

142

Kärrsjön

1997

7,0

143

Kärrsjön

1999

7,7

144

Kärrsjön

2000

7,1

145

Kärrsjön

2001

7,3

146

Kärrsjön

2002

7,4

147

Kärrsjön

2003

7,3

148

Kärrsjön

2004

7,2

149

Kärrsjön

2005

7,0

150

Kärrsjön

2006

7,0

151

Kärrsjön

2007

7,0

152

Kärrsjön

2008

7,0

153

Kärrsjön

2009

7,1

154

Kärrsjön

2010

7,0

155

Kärrsjön

2011

7,1

156

Kärrsjön

2012

7,0

157

Kärrsjön

2013

7,0

158

Kärrsjön

2014

7,0

159

Kärrsjön

2015

7,0

160

Kärrsjön

2016

7,0

161

Kärrsjön

2018

6,8

162

Kärrsjön

2019

6,8

163

Kärrsjön

2020

6,8

164

Kärrsjön

2021

6,7

165

Kärrsjön

2022

6,9

166

Kärrsjön

2023

6,9

167

Lissmasjön

1993

6,6

168

Lissmasjön

2002

7,0

169

Lissmasjön

2003

7,0

170

Lissmasjön

2004

6,9

171

Lissmasjön

2005

6,8

172

Lissmasjön

2010

7,1

173

Lissmasjön

2023

7,0

174

Långsjön i Hanveden

1985

5,8

175

Långsjön i Hanveden

1986

6,6

176

Långsjön i Hanveden

1987

6,6

177

Långsjön i Hanveden

1988

6,4

178

Långsjön i Hanveden

1989

6,1

179

Långsjön i Hanveden

1990

5,8

180

Långsjön i Hanveden

1991

6,0

181

Långsjön i Hanveden

2008

6,6

182

Långsjön i Hanveden

2009

6,6

183

Långsjön i Hanveden

2010

6,3

184

Magelungen

2021

8,0

185

Mörtsjön

1989

7,5

186

Mörtsjön

1993

7,9

187

Mörtsjön

1994

7,9

188

Mörtsjön

1995

7,5

189

Mörtsjön

1997

7,4

190

Mörtsjön

1998

7,3

191

Mörtsjön

1999

7,3

192

Mörtsjön

2000

7,3

193

Mörtsjön

2001

7,4

194

Mörtsjön

2002

7,5

195

Mörtsjön

2003

7,6

196

Mörtsjön

2004

7,6

197

Mörtsjön

2005

7,5

198

Mörtsjön

2006

7,5

199

Mörtsjön

2007

7,5

200

Mörtsjön

2008

7,4

201

Mörtsjön

2009

7,4

202

Mörtsjön

2010

7,3

203

Mörtsjön

2011

7,5

204

Mörtsjön

2012

7,3

205

Mörtsjön

2013

7,4

206

Mörtsjön

2014

7,5

207

Mörtsjön

2015

7,5

208

Mörtsjön

2016

7,4

209

Mörtsjön

2017

7,3

210

Mörtsjön

2018

7,3

211

Mörtsjön

2019

7,4

212

Mörtsjön

2020

7,4

213

Mörtsjön

2021

7,3

214

Mörtsjön

2022

7,3

215

Mörtsjön

2023

7,3

216

Orlången - Flemingsbergsviken

1994

8,4

217

Orlången - Flemingsbergsviken

1995

8,2

218

Orlången - Flemingsbergsviken

1996

8,4

219

Orlången - Flemingsbergsviken

1997

7,9

220

Orlången - Flemingsbergsviken

1998

7,9

221

Orlången - Flemingsbergsviken

1999

7,6

222

Orlången - Flemingsbergsviken

2000

7,6

223

Orlången - Flemingsbergsviken

2001

7,8

224

Orlången - Flemingsbergsviken

2002

8,3

225

Orlången - Flemingsbergsviken

2003

8,2

226

Orlången - Flemingsbergsviken

2004

8,0

227

Orlången - Flemingsbergsviken

2005

7,5

228

Orlången - Flemingsbergsviken

2006

7,7

229

Orlången - Flemingsbergsviken

2007

7,7

230

Orlången - Flemingsbergsviken

2008

7,8

231

Orlången - Flemingsbergsviken

2009

7,9

232

Orlången - Flemingsbergsviken

2010

8,0

233

Orlången - Flemingsbergsviken

2011

8,4

234

Orlången - Flemingsbergsviken

2012

8,3

235

Orlången - Flemingsbergsviken

2013

8,3

236

Orlången - Flemingsbergsviken

2014

8,1

237

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

8,0

238

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

8,1

239

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

8,0

240

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

8,0

241

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

7,9

242

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

7,7

243

Orlången - Flemingsbergsviken

2021

7,4

244

Orlången - Flemingsbergsviken

2022

7,2

245

Orlången - Flemingsbergsviken

2023

7,2

246

Orlången - Sundby

1993

8,1

247

Orlången - Sundby

1994

8,3

248

Orlången - Sundby

1995

8,5

249

Orlången - Sundby

1996

8,8

250

Orlången - Sundby

1997

8,5

251

Orlången - Sundby

1998

8,2

252

Orlången - Sundby

1999

7,8

253

Orlången - Sundby

2000

7,8

254

Orlången - Sundby

2001

8,2

255

Orlången - Sundby

2002

8,6

256

Orlången - Sundby

2003

8,5

257

Orlången - Sundby

2004

8,2

258

Orlången - Sundby

2005

7,6

259

Orlången - Sundby

2006

8,0

260

Orlången - Sundby

2007

8,0

261

Orlången - Sundby

2008

8,1

262

Orlången - Sundby

2009

7,9

263

Orlången - Sundby

2010

8,3

264

Orlången - Sundby

2011

8,6

265

Orlången - Sundby

2012

8,6

266

Orlången - Sundby

2013

8,5

267

Orlången - Sundby

2014

8,2

268

Orlången - Sundby

2015

8,2

269

Orlången - Sundby

2016

8,4

270

Orlången - Sundby

2017

8,6

271

Orlången - Sundby

2018

8,8

272

Orlången - Sundby

2019

8,4

273

Orlången - Sundby

2020

8,0

274

Orlången - Sundby

2021

7,8

275

Orlången - Sundby

2022

7,7

276

Orlången - Sundby

2023

7,7

277

Orlången - Vidja

1994

8,6

278

Orlången - Vidja

1995

8,3

279

Orlången - Vidja

1996

8,4

280

Orlången - Vidja

1997

8,2

281

Orlången - Vidja

1998

8,0

282

Orlången - Vidja

1999

7,7

283

Orlången - Vidja

2000

7,7

284

Orlången - Vidja

2001

7,8

285

Orlången - Vidja

2002

8,4

286

Orlången - Vidja

2003

8,5

287

Orlången - Vidja

2004

8,5

288

Orlången - Vidja

2005

8,0

289

Orlången - Vidja

2006

7,9

290

Orlången - Vidja

2007

7,8

291

Orlången - Vidja

2008

7,8

292

Orlången - Vidja

2009

7,9

293

Orlången - Vidja

2010

8,0

294

Orlången - Vidja

2011

8,3

295

Orlången - Vidja

2012

8,3

296

Orlången - Vidja

2013

8,4

297

Orlången - Vidja

2014

8,1

298

Orlången - Vidja

2015

8,1

299

Orlången - Vidja

2016

8,4

300

Orlången - Vidja

2017

8,5

301

Orlången - Vidja

2018

8,6

302

Orlången - Vidja

2019

8,2

303

Orlången - Vidja

2020

7,9

304

Orlången - Vidja

2021

7,7

305

Orlången - Vidja

2022

7,7

306

Orlången - Vidja

2023

7,8

307

Rudträsket

1989

5,9

308

Rudträsket

1990

5,9

309

Rudträsket

1992

5,6

310

Rudträsket

2002

5,6

311

Rudträsket

2003

5,6

312

Rudträsket

2004

6,0

313

Rudträsket

2005

6,1

314

Rudträsket

2006

6,2

315

Rudträsket

2007

6,0

316

Rudträsket

2008

5,8

317

Rudträsket

2009

5,9

318

Rudträsket

2010

5,5

319

Rudträsket

2011

5,8

320

Rudträsket

2012

5,6

321

Rudträsket

2014

6,1

322

Rudträsket

2015

5,9

323

Rudträsket

2016

5,9

324

Rudträsket

2018

5,8

325

Rudträsket

2019

6,1

326

Rudträsket

2020

6,1

327

Rudträsket

2021

5,9

328

Rudträsket

2022

5,9

329

Rudträsket

2023

5,9

330

Trehörningen i Hanveden

1985

6,7

331

Trehörningen i Hanveden

1986

7,2

332

Trehörningen i Hanveden

1987

7,4

333

Trehörningen i Hanveden

1988

7,5

334

Trehörningen i Hanveden

1989

7,4

335

Trehörningen i Hanveden

1990

7,2

336

Trehörningen i Hanveden

1991

6,9

337

Trehörningen i Hanveden

2008

7,1

338

Trehörningen i Hanveden

2009

7,1

339

Trehörningen i Hanveden

2010

6,8

340

Trehörningen i Hanveden

2011

6,9

341

Trehörningen i Hanveden

2012

6,7

342

Trehörningen i Hanveden

2014

6,4

343

Trehörningen i Hanveden

2015

6,0

344

Trehörningen i Hanveden

2016

6,1

345

Trehörningen i Hanveden

2017

6,1

346

Trehörningen i Hanveden

2018

6,3

347

Trehörningen i Hanveden

2019

6,3

348

Trehörningen i Hanveden

2020

6,3

349

Trehörningen i Hanveden

2021

6,2

350

Trehörningen i Hanveden

2022

6,1

351

Trehörningen i Hanveden

2023

6,1

352

Trehörningen i Sjödalen

1991

7,6

353

Trehörningen i Sjödalen

1992

8,0

354

Trehörningen i Sjödalen

1993

8,2

355

Trehörningen i Sjödalen

1994

8,2

356

Trehörningen i Sjödalen

1995

8,2

357

Trehörningen i Sjödalen

1996

8,1

358

Trehörningen i Sjödalen

1997

8,0

359

Trehörningen i Sjödalen

1999

7,9

360

Trehörningen i Sjödalen

2000

7,8

361

Trehörningen i Sjödalen

2001

7,8

362

Trehörningen i Sjödalen

2002

8,1

363

Trehörningen i Sjödalen

2003

8,3

364

Trehörningen i Sjödalen

2004

8,5

365

Trehörningen i Sjödalen

2005

8,4

366

Trehörningen i Sjödalen

2006

8,5

367

Trehörningen i Sjödalen

2007

8,4

368

Trehörningen i Sjödalen

2008

8,5

369

Trehörningen i Sjödalen

2009

8,5

370

Trehörningen i Sjödalen

2010

8,5

371

Trehörningen i Sjödalen

2011

8,7

372

Trehörningen i Sjödalen

2012

8,4

373

Trehörningen i Sjödalen

2013

8,6

374

Trehörningen i Sjödalen

2014

8,6

375

Trehörningen i Sjödalen

2015

8,8

376

Trehörningen i Sjödalen

2016

8,8

377

Trehörningen i Sjödalen

2017

8,5

378

Trehörningen i Sjödalen

2018

8,8

379

Trehörningen i Sjödalen

2019

8,7

380

Trehörningen i Sjödalen

2020

9,0

381

Trehörningen i Sjödalen

2021

8,3

382

Trehörningen i Sjödalen

2022

8,2

383

Trehörningen i Sjödalen

2023

7,8

384

Trylen

2002

6,4

385

Trylen

2003

6,4

386

Trylen

2015

6,6

387

Trylen

2016

6,7

388

Trylen

2022

5,9

389

Ådran

1985

7,2

390

Ådran

1986

7,4

391

Ådran

1987

7,6

392

Ådran

1988

7,4

393

Ådran

1989

7,3

394

Ådran

1990

7,2

395

Ådran

1991

7,1

396

Ådran

2002

6,9

397

Ådran

2003

6,9

398

Ådran

2004

6,7

399

Ådran

2005

7,0

400

Ådran

2006

7,0

401

Ådran

2007

7,2

402

Ådran

2008

7,1

403

Ådran

2009

7,2

404

Ådran

2010

7,1

405

Ådran

2012

7,2

406

Ådran

2013

7,2

407

Ådran

2014

7,2

408

Ådran

2015

7,2

409

Ådran

2016

7,1

410

Ådran

2017

7,0

411

Ådran

2018

7,0

412

Ådran

2019

6,9

413

Ådran

2020

6,9

414

Ådran

2021

7,0

415

Ådran

2022

7,1

416

Ådran

2023

7,1

417

Ågestasjön

1989

7,1

418

Ågestasjön

1991

7,1

419

Ågestasjön

1992

7,0

420

Ågestasjön

1993

7,2

421

Ågestasjön

1994

7,4

422

Ågestasjön

1995

7,5

423

Ågestasjön

1997

7,3

424

Ågestasjön

1999

7,4

425

Ågestasjön

2000

7,4

426

Ågestasjön

2001

7,5

427

Ågestasjön

2002

7,5

428

Ågestasjön

2003

7,5

429

Ågestasjön

2004

7,5

430

Ågestasjön

2005

7,3

431

Ågestasjön

2006

7,1

432

Ågestasjön

2007

7,3

433

Ågestasjön

2008

7,3

434

Ågestasjön

2009

7,5

435

Ågestasjön

2010

7,5

436

Ågestasjön

2011

7,7

437

Ågestasjön

2012

7,9

438

Ågestasjön

2013

7,9

439

Ågestasjön

2014

7,8

440

Ågestasjön

2015

7,6

441

Ågestasjön

2016

7,5

442

Ågestasjön

2017

7,4

443

Ågestasjön

2018

7,4

444

Ågestasjön

2019

7,4

445

Ågestasjön

2020

7,3

446

Ågestasjön

2021

7,2

447

Ågestasjön

2022

7,1

448

Ågestasjön

2023

7,1

449

Öran

2008

7,1

450

Öran

2009

7,1

451

Öran

2010

7,1

452

Öran

2011

7,2

Uppdaterad datum: 2024-02-13