Gå direkt till sidans innehåll

Organiskt material - TOC

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1. 4. 9

Halten av organiskt material ger upplysningar om förekomsten av syreförbrukande ämnen. Det vill säga organiska ämnen som när de bryts ner konsumerar syre. Därmed fås en uppfattning om risken för låga syrgashalter mellan provtagningarna. Mätning av COD (Chemical Oxygen Demand = kemisk syreförbrukning) och TOC (Total Organic Carbon = totalt organiskt kol) ger ett mått på syretärande ämnen.

Organiskt material (TOC) i ytvattnet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Albysjön

1999

8,6

1

Albysjön

2000

7,2

2

Albysjön

2001

7,1

3

Albysjön

2002

6,4

4

Drevviken - södra delen

2007

8,2

5

Drevviken - södra delen

2008

8,8

6

Drevviken - södra delen

2009

9,5

7

Gömmaren

1997

8,3

8

Gömmaren

1999

8,9

9

Gömmaren

2000

9,1

10

Gömmaren

2001

8,8

11

Gömmaren

2002

8,8

12

Gömmaren

2003

8,9

13

Gömmaren

2004

9,7

14

Gömmaren

2005

10,0

15

Gömmaren

2007

11,9

16

Gömmaren

2008

12,3

17

Gömmaren

2009

12,0

18

Gömmaren

2010

11,1

19

Gömmaren

2012

11,7

20

Gömmaren

2013

11,4

21

Gömmaren

2014

11,6

22

Gömmaren

2015

11,6

23

Gömmaren

2016

11,4

24

Gömmaren

2017

11,2

25

Gömmaren

2018

11,0

26

Gömmaren

2019

11,1

27

Gömmaren

2020

11,5

28

Gömmaren

2021

12,0

29

Gömmaren

2022

12,0

30

Gömmaren

2023

11,8

31

Holmträsket

1997

8,1

32

Holmträsket

1999

9,5

33

Holmträsket

2000

15,3

34

Holmträsket

2001

17,0

35

Holmträsket

2002

16,2

36

Holmträsket

2003

11,5

37

Holmträsket

2004

9,5

38

Holmträsket

2005

9,7

39

Holmträsket

2006

11,8

40

Holmträsket

2007

14,1

41

Holmträsket

2008

14,9

42

Holmträsket

2009

14,9

43

Holmträsket

2015

18,4

44

Holmträsket

2016

19,7

45

Holmträsket

2017

23,3

46

Holmträsket

2018

16,7

47

Holmträsket

2019

16,0

48

Holmträsket

2020

12,7

49

Holmträsket

2021

12,0

50

Holmträsket

2022

12,7

51

Holmträsket

2023

12,5

52

Kvarnsjön i Gladö

1996

10,5

53

Kvarnsjön i Gladö

1997

10,2

54

Kvarnsjön i Gladö

1998

10,2

55

Kvarnsjön i Gladö

1999

11,0

56

Kvarnsjön i Gladö

2000

12,7

57

Kvarnsjön i Gladö

2001

14,3

58

Kvarnsjön i Gladö

2002

14,7

59

Kvarnsjön i Gladö

2003

13,3

60

Kvarnsjön i Gladö

2004

11,7

61

Kvarnsjön i Gladö

2005

11,7

62

Kvarnsjön i Gladö

2006

12,0

63

Kvarnsjön i Gladö

2007

14,0

64

Kvarnsjön i Gladö

2008

13,7

65

Kvarnsjön i Gladö

2009

14,0

66

Kvarnsjön i Gladö

2010

12,3

67

Kvarnsjön i Gladö

2011

12,9

68

Kvarnsjön i Gladö

2012

13,2

69

Kvarnsjön i Gladö

2013

13,9

70

Kvarnsjön i Gladö

2014

13,6

71

Kvarnsjön i Gladö

2015

13,4

72

Kvarnsjön i Gladö

2016

13,1

73

Kvarnsjön i Gladö

2017

12,9

74

Kvarnsjön i Gladö

2018

13,1

75

Kvarnsjön i Gladö

2019

12,7

76

Kvarnsjön i Gladö

2020

12,7

77

Kvarnsjön i Gladö

2021

12,6

78

Kvarnsjön i Gladö

2022

13,2

79

Kvarnsjön i Gladö

2023

13,0

80

Kvarnsjön i Lissma

1997

16,0

81

Kvarnsjön i Lissma

1999

18,0

82

Kvarnsjön i Lissma

2000

20,0

83

Kvarnsjön i Lissma

2001

19,0

84

Kvarnsjön i Lissma

2002

17,0

85

Kvarnsjön i Lissma

2003

15,0

86

Kvarnsjön i Lissma

2004

17,0

87

Kvarnsjön i Lissma

2005

17,0

88

Kvarnsjön i Lissma

2006

18,0

89

Kvarnsjön i Lissma

2007

20,0

90

Kvarnsjön i Lissma

2008

21,0

91

Kvarnsjön i Lissma

2009

22,0

92

Kvarnsjön i Lissma

2010

22,0

93

Kvarnsjön i Lissma

2015

18,0

94

Kvarnsjön i Lissma

2016

19,3

95

Kvarnsjön i Lissma

2017

18,0

96

Kvarnsjön i Lissma

2018

17,7

97

Kvarnsjön i Lissma

2019

16,7

98

Kvarnsjön i Lissma

2020

19,7

99

Kvarnsjön i Lissma

2021

19,3

100

Kvarnsjön i Lissma

2022

20,4

101

Kvarnsjön i Lissma

2023

18,0

102

Kärrsjön

1997

21,0

103

Kärrsjön

1999

20,0

104

Kärrsjön

2000

23,0

105

Kärrsjön

2001

23,0

106

Kärrsjön

2003

18,0

107

Kärrsjön

2004

18,0

108

Kärrsjön

2005

16,0

109

Kärrsjön

2006

17,5

110

Kärrsjön

2007

17,3

111

Kärrsjön

2008

19,9

112

Kärrsjön

2009

21,5

113

Kärrsjön

2010

23,2

114

Kärrsjön

2011

25,5

115

Kärrsjön

2012

26,5

116

Kärrsjön

2013

24,9

117

Kärrsjön

2014

23,2

118

Kärrsjön

2015

21,3

119

Kärrsjön

2016

21,1

120

Kärrsjön

2018

20,3

121

Kärrsjön

2019

19,9

122

Kärrsjön

2020

20,7

123

Kärrsjön

2021

21,5

124

Kärrsjön

2022

22,0

125

Kärrsjön

2023

21,5

126

Lissmasjön

2002

14,0

127

Lissmasjön

2003

12,0

128

Lissmasjön

2004

13,0

129

Lissmasjön

2005

13,0

130

Lissmasjön

2010

16,0

131

Lissmasjön

2023

15,0

132

Mörtsjön

1997

11,3

133

Mörtsjön

1998

12,0

134

Mörtsjön

1999

13,7

135

Mörtsjön

2000

14,3

136

Mörtsjön

2001

14,0

137

Mörtsjön

2002

12,3

138

Mörtsjön

2003

10,6

139

Mörtsjön

2004

10,3

140

Mörtsjön

2005

10,2

141

Mörtsjön

2006

10,9

142

Mörtsjön

2007

11,3

143

Mörtsjön

2008

12,4

144

Mörtsjön

2009

12,7

145

Mörtsjön

2010

13,2

146

Mörtsjön

2011

12,9

147

Mörtsjön

2012

12,8

148

Mörtsjön

2013

12,6

149

Mörtsjön

2014

12,4

150

Mörtsjön

2015

12,0

151

Mörtsjön

2016

11,5

152

Mörtsjön

2017

11,9

153

Mörtsjön

2018

12,7

154

Mörtsjön

2019

13,0

155

Mörtsjön

2020

13,1

156

Mörtsjön

2021

12,7

157

Mörtsjön

2022

12,5

158

Mörtsjön

2023

11,9

159

Orlången - Flemingsbergsviken

1996

12,3

160

Orlången - Flemingsbergsviken

1997

12,3

161

Orlången - Flemingsbergsviken

1998

12,3

162

Orlången - Flemingsbergsviken

1999

10,9

163

Orlången - Flemingsbergsviken

2000

11,6

164

Orlången - Flemingsbergsviken

2001

13,2

165

Orlången - Flemingsbergsviken

2002

13,7

166

Orlången - Flemingsbergsviken

2003

12,2

167

Orlången - Flemingsbergsviken

2004

9,5

168

Orlången - Flemingsbergsviken

2005

10,1

169

Orlången - Flemingsbergsviken

2006

10,6

170

Orlången - Flemingsbergsviken

2007

11,3

171

Orlången - Flemingsbergsviken

2008

10,2

172

Orlången - Flemingsbergsviken

2009

10,8

173

Orlången - Flemingsbergsviken

2010

10,5

174

Orlången - Flemingsbergsviken

2011

11,7

175

Orlången - Flemingsbergsviken

2012

10,7

176

Orlången - Flemingsbergsviken

2013

10,6

177

Orlången - Flemingsbergsviken

2014

10,6

178

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

11,2

179

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

12,0

180

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

10,9

181

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

10,9

182

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

9,7

183

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

9,1

184

Orlången - Flemingsbergsviken

2021

8,4

185

Orlången - Flemingsbergsviken

2022

8,7

186

Orlången - Flemingsbergsviken

2023

9,1

187

Orlången - Sundby

1996

11,0

188

Orlången - Sundby

1997

11,0

189

Orlången - Sundby

1998

11,7

190

Orlången - Sundby

1999

10,7

191

Orlången - Sundby

2000

11,0

192

Orlången - Sundby

2001

12,0

193

Orlången - Sundby

2002

12,2

194

Orlången - Sundby

2003

11,0

195

Orlången - Sundby

2004

8,7

196

Orlången - Sundby

2005

9,2

197

Orlången - Sundby

2006

9,6

198

Orlången - Sundby

2007

10,7

199

Orlången - Sundby

2008

9,9

200

Orlången - Sundby

2009

9,9

201

Orlången - Sundby

2010

9,4

202

Orlången - Sundby

2011

10,4

203

Orlången - Sundby

2012

10,0

204

Orlången - Sundby

2013

10,0

205

Orlången - Sundby

2014

10,0

206

Orlången - Sundby

2015

10,4

207

Orlången - Sundby

2016

10,7

208

Orlången - Sundby

2017

9,9

209

Orlången - Sundby

2018

10,2

210

Orlången - Sundby

2019

9,9

211

Orlången - Sundby

2020

9,3

212

Orlången - Sundby

2021

9,0

213

Orlången - Sundby

2022

8,8

214

Orlången - Sundby

2023

9,2

215

Orlången - Vidja

1996

10,0

216

Orlången - Vidja

1997

10,3

217

Orlången - Vidja

1998

11,3

218

Orlången - Vidja

1999

10,6

219

Orlången - Vidja

2000

10,6

220

Orlången - Vidja

2001

11,3

221

Orlången - Vidja

2002

11,3

222

Orlången - Vidja

2003

10,5

223

Orlången - Vidja

2004

8,6

224

Orlången - Vidja

2005

9,4

225

Orlången - Vidja

2006

9,6

226

Orlången - Vidja

2007

10,0

227

Orlången - Vidja

2008

9,4

228

Orlången - Vidja

2009

9,6

229

Orlången - Vidja

2010

9,3

230

Orlången - Vidja

2011

10,3

231

Orlången - Vidja

2012

10,1

232

Orlången - Vidja

2013

10,3

233

Orlången - Vidja

2014

10,0

234

Orlången - Vidja

2015

10,2

235

Orlången - Vidja

2016

10,3

236

Orlången - Vidja

2017

9,8

237

Orlången - Vidja

2018

9,8

238

Orlången - Vidja

2019

9,2

239

Orlången - Vidja

2020

8,5

240

Orlången - Vidja

2021

8,3

241

Orlången - Vidja

2022

8,6

242

Orlången - Vidja

2023

9,1

243

Rudträsket

2003

22,5

244

Rudträsket

2004

13,5

245

Rudträsket

2005

19,5

246

Rudträsket

2006

20,5

247

Rudträsket

2007

18,5

248

Rudträsket

2008

19,3

249

Rudträsket

2009

20,7

250

Rudträsket

2010

26,1

251

Rudträsket

2011

24,6

252

Rudträsket

2012

25,1

253

Rudträsket

2014

21,3

254

Rudträsket

2015

22,6

255

Rudträsket

2016

21,3

256

Rudträsket

2018

17,5

257

Rudträsket

2019

15,5

258

Rudträsket

2020

17,0

259

Rudträsket

2021

19,7

260

Rudträsket

2022

20,7

261

Rudträsket

2023

19,3

262

Trehörningen i Hanveden

2008

18,6

263

Trehörningen i Hanveden

2009

19,3

264

Trehörningen i Hanveden

2010

19,9

265

Trehörningen i Hanveden

2011

20,6

266

Trehörningen i Hanveden

2012

20,8

267

Trehörningen i Hanveden

2014

20,3

268

Trehörningen i Hanveden

2015

20,9

269

Trehörningen i Hanveden

2016

20,4

270

Trehörningen i Hanveden

2017

20,4

271

Trehörningen i Hanveden

2018

19,5

272

Trehörningen i Hanveden

2019

18,9

273

Trehörningen i Hanveden

2020

19,1

274

Trehörningen i Hanveden

2021

19,2

275

Trehörningen i Hanveden

2022

20,1

276

Trehörningen i Hanveden

2023

20,1

277

Trehörningen i Sjödalen

1996

11,0

278

Trehörningen i Sjödalen

1997

11,0

279

Trehörningen i Sjödalen

1999

13,0

280

Trehörningen i Sjödalen

2000

14,0

281

Trehörningen i Sjödalen

2001

12,0

282

Trehörningen i Sjödalen

2002

11,0

283

Trehörningen i Sjödalen

2003

10,0

284

Trehörningen i Sjödalen

2004

12,0

285

Trehörningen i Sjödalen

2005

11,0

286

Trehörningen i Sjödalen

2006

13,0

287

Trehörningen i Sjödalen

2007

19,0

288

Trehörningen i Sjödalen

2008

19,0

289

Trehörningen i Sjödalen

2009

18,0

290

Trehörningen i Sjödalen

2010

12,0

291

Trehörningen i Sjödalen

2011

14,0

292

Trehörningen i Sjödalen

2012

14,2

293

Trehörningen i Sjödalen

2013

15,9

294

Trehörningen i Sjödalen

2014

15,2

295

Trehörningen i Sjödalen

2015

16,6

296

Trehörningen i Sjödalen

2016

15,7

297

Trehörningen i Sjödalen

2017

15,3

298

Trehörningen i Sjödalen

2018

16,5

299

Trehörningen i Sjödalen

2019

15,8

300

Trehörningen i Sjödalen

2020

15,9

301

Trehörningen i Sjödalen

2021

12,3

302

Trehörningen i Sjödalen

2022

12,5

303

Trehörningen i Sjödalen

2023

11,1

304

Trylen

2002

19,0

305

Trylen

2003

19,0

306

Trylen

2015

23,7

307

Trylen

2016

26,3

308

Trylen

2022

30,0

309

Ådran

2002

11,3

310

Ådran

2004

11,0

311

Ådran

2005

11,6

312

Ådran

2006

12,3

313

Ådran

2007

11,7

314

Ådran

2008

11,3

315

Ådran

2009

11,0

316

Ådran

2010

10,9

317

Ådran

2012

12,0

318

Ådran

2013

12,3

319

Ådran

2014

12,3

320

Ådran

2015

12,2

321

Ådran

2016

12,2

322

Ådran

2017

11,9

323

Ådran

2018

11,6

324

Ådran

2019

11,0

325

Ådran

2020

11,5

326

Ådran

2021

11,9

327

Ådran

2022

12,4

328

Ådran

2023

11,9

329

Ågestasjön

1997

12,0

330

Ågestasjön

1999

12,0

331

Ågestasjön

2000

13,0

332

Ågestasjön

2001

13,0

333

Ågestasjön

2002

12,0

334

Ågestasjön

2004

11,6

335

Ågestasjön

2005

10,2

336

Ågestasjön

2006

11,0

337

Ågestasjön

2007

12,0

338

Ågestasjön

2008

12,0

339

Ågestasjön

2009

11,0

340

Ågestasjön

2010

10,0

341

Ågestasjön

2011

11,0

342

Ågestasjön

2012

11,0

343

Ågestasjön

2013

11,0

344

Ågestasjön

2014

11,0

345

Ågestasjön

2015

11,3

346

Ågestasjön

2016

11,3

347

Ågestasjön

2017

10,7

348

Ågestasjön

2018

12,3

349

Ågestasjön

2019

12,3

350

Ågestasjön

2020

13,0

351

Ågestasjön

2021

12,0

352

Ågestasjön

2022

12,0

353

Ågestasjön

2023

11,7

354

Öran

2008

11,4

355

Öran

2009

11,8

356

Öran

2010

11,8

357

Öran

2011

11,1

Uppdaterad datum: 2024-02-13