Gå direkt till sidans innehåll

Organiskt material - TOC

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1. 4. 9

Halten av organiskt material ger upplysningar om förekomsten av syreförbrukande ämnen. Det vill säga organiska ämnen som när de bryts ner konsumerar syre. Därmed fås en uppfattning om risken för låga syrgashalter mellan provtagningarna. Mätning av COD (Chemical Oxygen Demand = kemisk syreförbrukning) och TOC (Total Organic Carbon = totalt organiskt kol) ger ett mått på syretärande ämnen.

Organiskt material (TOC) i ytvattnet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Sjöar Senaste värdet (mg/l) Datum

0

Trylen

 30,0

2022

1

Kärrsjön

 21,5

2023

2

Trehörningen i Hanveden

 20,1

2023

3

Rudträsket

 19,3

2023

4

Kvarnsjön i Lissma

 18,0

2023

5

Lissmasjön

 15,0

2023

6

Kvarnsjön i Gladö

 13,0

2023

7

Holmträsket

 12,5

2023

8

Ådran

 11,9

2023

9

Mörtsjön

 11,9

2023

10

Gömmaren

 11,8

2023

11

Ågestasjön

 11,7

2023

12

Öran

 11,1

2011

13

Trehörningen i Sjödalen

 11,1

2023

14

Drevviken - södra delen

 9,5

2009

15

Orlången - Sundby

 9,2

2023

16

Orlången - Vidja

 9,1

2023

17

Orlången - Flemingsbergsviken

 9,1

2023

18

Albysjön

 6,4

2002

Uppdaterad datum: 2024-02-13