Gå direkt till sidans innehåll

Nickel i ytvatten - biotillgänglig halt

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.26

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Nickel är ett förorenande ämne som ingår i bedömning av kemisk status. Presenterade värden avser biotillgänglig halt av zink i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet v5.1.

Den biotillgängliga halten av zink i sjöar ska vara <4 µg/l för att motsvara god kemisk status.

Ytvattnets biotillgängliga halt av nickel i augusti

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Gömmaren

2020

0,143

1

Gömmaren

2021

0,172

2

Gömmaren

2022

0,148

3

Kvarnsjön i Gladö

2020

0,312

4

Kvarnsjön i Gladö

2021

0,522

5

Kvarnsjön i Gladö

2022

0,415

6

Kvarnsjön i Lissma

2020

0,095

7

Kvarnsjön i Lissma

2021

0,087

8

Kvarnsjön i Lissma

2022

0,084

9

Kärrsjön

2020

0,094

10

Kärrsjön

2021

0,104

11

Kärrsjön

2022

0,090

12

Mörtsjön

2020

0,069

13

Mörtsjön

2021

0,084

14

Mörtsjön

2022

0,081

15

Trehörningen i Hanveden

2020

0,252

16

Trehörningen i Hanveden

2021

0,506

17

Trehörningen i Hanveden

2022

0,252

18

Trehörningen i Sjödalen

2020

0,367

19

Trehörningen i Sjödalen

2021

0,397

20

Trehörningen i Sjödalen

2022

0,426

21

Ådran

2020

0,168

22

Ådran

2021

0,360

23

Ådran

2022

0,155

Uppdaterad datum: 2023-04-25