Gå direkt till sidans innehåll

Klorofyll

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.5

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt mått på mängden alger i vattnet.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Albysjön

1999

5,5

1

Albysjön

2000

5,4

2

Albysjön

2001

6,2

3

Albysjön

2002

6,1

4

Albysjön

2003

5,8

5

Albysjön

2004

4,3

6

Albysjön

2005

5,5

7

Albysjön

2006

5,2

8

Albysjön

2007

6,3

9

Albysjön

2008

5,8

10

Albysjön

2009

7,1

11

Albysjön

2010

6,9

12

Drevviken - södra delen

2007

18,5

13

Drevviken - södra delen

2008

20,9

14

Drevviken - södra delen

2009

16,5

15

Gömmaren

2001

5,7

16

Gömmaren

2002

5,0

17

Gömmaren

2003

3,9

18

Gömmaren

2004

3,7

19

Gömmaren

2009

9,5

20

Gömmaren

2010

8,5

21

Gömmaren

2012

6,7

22

Gömmaren

2014

9,6

23

Gömmaren

2015

8,3

24

Gömmaren

2016

7,2

25

Gömmaren

2017

5,5

26

Gömmaren

2018

5,4

27

Gömmaren

2019

4,5

28

Gömmaren

2020

3,9

29

Gömmaren

2021

5,4

30

Gömmaren

2022

5,9

31

Holmträsket

2001

6,5

32

Holmträsket

2002

6,4

33

Holmträsket

2003

5,4

34

Holmträsket

2004

3,0

35

Holmträsket

2005

4,8

36

Holmträsket

2007

4,8

37

Holmträsket

2008

7,9

38

Holmträsket

2009

11,3

39

Holmträsket

2015

13,2

40

Holmträsket

2016

14,1

41

Holmträsket

2017

21,2

42

Holmträsket

2018

14,8

43

Holmträsket

2019

14,3

44

Holmträsket

2020

5,7

45

Holmträsket

2021

4,9

46

Holmträsket

2022

5,1

47

Kvarnsjön i Gladö

2003

9,1

48

Kvarnsjön i Gladö

2004

6,7

49

Kvarnsjön i Gladö

2005

9,2

50

Kvarnsjön i Gladö

2006

9,9

51

Kvarnsjön i Gladö

2007

12,2

52

Kvarnsjön i Gladö

2008

14,0

53

Kvarnsjön i Gladö

2009

12,3

54

Kvarnsjön i Gladö

2010

10,3

55

Kvarnsjön i Gladö

2012

10,1

56

Kvarnsjön i Gladö

2013

16,1

57

Kvarnsjön i Gladö

2014

14,4

58

Kvarnsjön i Gladö

2015

13,3

59

Kvarnsjön i Gladö

2016

10,3

60

Kvarnsjön i Gladö

2017

14,3

61

Kvarnsjön i Gladö

2018

12,4

62

Kvarnsjön i Gladö

2019

13,0

63

Kvarnsjön i Gladö

2020

7,0

64

Kvarnsjön i Gladö

2021

7,7

65

Kvarnsjön i Gladö

2022

5,9

66

Kvarnsjön i Lissma

2001

12,1

67

Kvarnsjön i Lissma

2003

6,5

68

Kvarnsjön i Lissma

2004

8,1

69

Kvarnsjön i Lissma

2005

12,1

70

Kvarnsjön i Lissma

2006

13,4

71

Kvarnsjön i Lissma

2007

31,7

72

Kvarnsjön i Lissma

2008

26,7

73

Kvarnsjön i Lissma

2009

55,6

74

Kvarnsjön i Lissma

2010

40,9

75

Kvarnsjön i Lissma

2015

27,7

76

Kvarnsjön i Lissma

2016

22,3

77

Kvarnsjön i Lissma

2017

17,3

78

Kvarnsjön i Lissma

2018

16,0

79

Kvarnsjön i Lissma

2019

14,3

80

Kvarnsjön i Lissma

2020

22,3

81

Kvarnsjön i Lissma

2021

39,3

82

Kvarnsjön i Lissma

2022

43,3

83

Kärrsjön

2003

52,6

84

Kärrsjön

2004

49,0

85

Kärrsjön

2005

27,4

86

Kärrsjön

2006

31,2

87

Kärrsjön

2007

36,4

88

Kärrsjön

2008

39,4

89

Kärrsjön

2009

28,3

90

Kärrsjön

2010

49,0

91

Kärrsjön

2012

83,7

92

Kärrsjön

2013

47,5

93

Kärrsjön

2014

48,0

94

Kärrsjön

2015

36,0

95

Kärrsjön

2016

33,0

96

Kärrsjön

2018

25,0

97

Kärrsjön

2019

12,5

98

Kärrsjön

2020

13,6

99

Kärrsjön

2021

14,6

100

Kärrsjön

2022

15,0

101

Lissmasjön

2003

2,3

102

Lissmasjön

2004

9,8

103

Lissmasjön

2005

11,3

104

Lissmasjön

2010

23,2

105

Långsjön i Hanveden

2008

5,6

106

Långsjön i Hanveden

2009

5,6

107

Långsjön i Hanveden

2010

5,6

108

Mörtsjön

1999

42,6

109

Mörtsjön

2002

42,6

110

Mörtsjön

2003

62,9

111

Mörtsjön

2004

47,7

112

Mörtsjön

2005

49,5

113

Mörtsjön

2006

27,6

114

Mörtsjön

2007

29,1

115

Mörtsjön

2008

27,5

116

Mörtsjön

2009

7,5

117

Mörtsjön

2010

10,4

118

Mörtsjön

2011

27,4

119

Mörtsjön

2012

29,6

120

Mörtsjön

2013

35,1

121

Mörtsjön

2014

22,2

122

Mörtsjön

2015

20,0

123

Mörtsjön

2016

13,7

124

Mörtsjön

2018

13,4

125

Mörtsjön

2019

34,4

126

Mörtsjön

2020

37,9

127

Mörtsjön

2021

39,7

128

Mörtsjön

2022

27,3

129

Orlången - Flemingsbergsviken

1999

62,1

130

Orlången - Flemingsbergsviken

2001

64,5

131

Orlången - Flemingsbergsviken

2002

29,8

132

Orlången - Flemingsbergsviken

2003

26,0

133

Orlången - Flemingsbergsviken

2004

16,0

134

Orlången - Flemingsbergsviken

2005

17,3

135

Orlången - Flemingsbergsviken

2006

22,3

136

Orlången - Flemingsbergsviken

2007

35,3

137

Orlången - Flemingsbergsviken

2008

33,3

138

Orlången - Flemingsbergsviken

2009

55,5

139

Orlången - Flemingsbergsviken

2010

51,5

140

Orlången - Flemingsbergsviken

2011

76,2

141

Orlången - Flemingsbergsviken

2012

55,4

142

Orlången - Flemingsbergsviken

2013

63,3

143

Orlången - Flemingsbergsviken

2014

57,7

144

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

63,0

145

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

72,3

146

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

63,7

147

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

70,3

148

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

55,3

149

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

40,7

150

Orlången - Flemingsbergsviken

2021

21,7

151

Orlången - Flemingsbergsviken

2022

13,7

152

Orlången - Sundby

2002

42,3

153

Orlången - Sundby

2003

36,3

154

Orlången - Sundby

2004

22,0

155

Orlången - Sundby

2005

22,7

156

Orlången - Sundby

2006

34,0

157

Orlången - Sundby

2007

41,3

158

Orlången - Sundby

2008

41,3

159

Orlången - Sundby

2009

47,1

160

Orlången - Sundby

2010

79,5

161

Orlången - Sundby

2011

110,9

162

Orlången - Sundby

2012

102,7

163

Orlången - Sundby

2013

75,3

164

Orlången - Sundby

2014

72,0

165

Orlången - Sundby

2015

73,0

166

Orlången - Sundby

2016

55,6

167

Orlången - Sundby

2017

52,3

168

Orlången - Sundby

2019

82,5

169

Orlången - Sundby

2020

37,2

170

Orlången - Sundby

2021

32,5

171

Orlången - Sundby

2022

13,4

172

Orlången - Vidja

1996

96,0

173

Orlången - Vidja

2002

29,2

174

Orlången - Vidja

2003

23,7

175

Orlången - Vidja

2004

21,3

176

Orlången - Vidja

2005

21,7

177

Orlången - Vidja

2006

28,7

178

Orlången - Vidja

2007

35,0

179

Orlången - Vidja

2008

40,0

180

Orlången - Vidja

2009

54,2

181

Orlången - Vidja

2010

51,5

182

Orlången - Vidja

2011

64,8

183

Orlången - Vidja

2012

52,0

184

Orlången - Vidja

2013

61,3

185

Orlången - Vidja

2014

61,7

186

Orlången - Vidja

2015

65,7

187

Orlången - Vidja

2016

75,0

188

Orlången - Vidja

2017

80,0

189

Orlången - Vidja

2018

92,0

190

Orlången - Vidja

2019

84,3

191

Orlången - Vidja

2020

54,3

192

Orlången - Vidja

2021

32,3

193

Orlången - Vidja

2022

12,9

194

Rudträsket

2005

15,8

195

Rudträsket

2006

17,1

196

Rudträsket

2007

17,1

197

Rudträsket

2008

25,9

198

Rudträsket

2009

24,9

199

Rudträsket

2010

23,7

200

Rudträsket

2011

22,4

201

Rudträsket

2012

18,4

202

Rudträsket

2014

21,7

203

Rudträsket

2015

20,5

204

Rudträsket

2016

16,1

205

Rudträsket

2018

5,8

206

Rudträsket

2019

6,1

207

Rudträsket

2020

5,8

208

Rudträsket

2021

6,8

209

Rudträsket

2022

9,1

210

Trehörningen i Hanveden

2008

12,9

211

Trehörningen i Hanveden

2009

11,9

212

Trehörningen i Hanveden

2010

5,8

213

Trehörningen i Hanveden

2011

4,3

214

Trehörningen i Hanveden

2012

5,0

215

Trehörningen i Hanveden

2014

10,1

216

Trehörningen i Hanveden

2015

9,7

217

Trehörningen i Hanveden

2016

9,1

218

Trehörningen i Hanveden

2018

7,7

219

Trehörningen i Hanveden

2019

7,2

220

Trehörningen i Hanveden

2020

7,3

221

Trehörningen i Hanveden

2021

7,5

222

Trehörningen i Hanveden

2022

7,7

223

Trehörningen i Sjödalen

1996

42,0

224

Trehörningen i Sjödalen

2002

53,0

225

Trehörningen i Sjödalen

2003

39,0

226

Trehörningen i Sjödalen

2004

33,0

227

Trehörningen i Sjödalen

2005

25,0

228

Trehörningen i Sjödalen

2007

35,0

229

Trehörningen i Sjödalen

2008

43,0

230

Trehörningen i Sjödalen

2009

57,0

231

Trehörningen i Sjödalen

2010

63,0

232

Trehörningen i Sjödalen

2012

57,7

233

Trehörningen i Sjödalen

2013

79,0

234

Trehörningen i Sjödalen

2014

79,0

235

Trehörningen i Sjödalen

2015

77,0

236

Trehörningen i Sjödalen

2016

64,7

237

Trehörningen i Sjödalen

2018

84,5

238

Trehörningen i Sjödalen

2019

68,5

239

Trehörningen i Sjödalen

2020

75,0

240

Trehörningen i Sjödalen

2021

49,3

241

Trehörningen i Sjödalen

2022

47,3

242

Trylen

2003

10,7

243

Trylen

2015

12,6

244

Trylen

2016

25,3

245

Trylen

2022

23,0

246

Ådran

2006

5,5

247

Ådran

2007

10,8

248

Ådran

2008

10,8

249

Ådran

2009

9,1

250

Ådran

2010

5,3

251

Ådran

2012

11,4

252

Ådran

2013

14,6

253

Ådran

2014

14,6

254

Ådran

2015

10,4

255

Ådran

2016

8,1

256

Ådran

2017

9,1

257

Ådran

2018

8,4

258

Ådran

2019

8,9

259

Ådran

2020

6,7

260

Ådran

2021

10,4

261

Ådran

2022

8,5

262

Ågestasjön

2002

24,4

263

Ågestasjön

2003

34,0

264

Ågestasjön

2005

17,2

265

Ågestasjön

2006

17,0

266

Ågestasjön

2007

5,3

267

Ågestasjön

2008

5,4

268

Ågestasjön

2009

4,5

269

Ågestasjön

2010

4,7

270

Ågestasjön

2011

6,0

271

Ågestasjön

2012

5,5

272

Ågestasjön

2013

5,2

273

Ågestasjön

2014

5,9

274

Ågestasjön

2015

6,2

275

Ågestasjön

2016

8,2

276

Ågestasjön

2017

6,3

277

Ågestasjön

2018

8,8

278

Ågestasjön

2019

7,5

279

Ågestasjön

2020

12,0

280

Ågestasjön

2021

9,8

281

Ågestasjön

2022

9,8

282

Öran

2008

7,1

283

Öran

2009

6,6

284

Öran

2010

4,9

285

Öran

2011

5,2

Uppdaterad datum: 2023-07-04