Gå direkt till sidans innehåll

Klorofyll

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1. 4. 5

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt mått på mängden alger i vattnet.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Uppdaterad datum: 2024-02-13