Gå direkt till sidans innehåll

Kadmium i ytvatten

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1. 4. 17

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Risken är störst i mjuka, näringsfattiga och humusfattiga vatten samt i vatten med lågt pH. Genom analys av metaller i vattenmassan ges möjlighet att bedöma påverkan från omgivningen och risken för biologiska störningar.

Presenterade värden har jämförts bedömningsgrunder för årsmedelvärden enligt HVMFS 2019:25. Värdet för god status är här värdet som gäller för sjöar med hårdhetsklass 3.

Ytvattnets innehåll av kadmium - filtrerad halt i augusti

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Gömmaren

1996

0,077

1

Gömmaren

2005

0,100

2

Gömmaren

2020

0,002

3

Gömmaren

2021

0,002

4

Gömmaren

2022

0,002

5

Gömmaren

2023

0,002

6

Holmträsket

2005

0,100

7

Kvarnsjön i Gladö

2005

0,100

8

Kvarnsjön i Gladö

2020

0,002

9

Kvarnsjön i Gladö

2021

0,004

10

Kvarnsjön i Gladö

2022

0,002

11

Kvarnsjön i Gladö

2023

0,002

12

Kvarnsjön i Lissma

2005

0,100

13

Kvarnsjön i Lissma

2020

0,012

14

Kvarnsjön i Lissma

2021

0,014

15

Kvarnsjön i Lissma

2022

0,010

16

Kvarnsjön i Lissma

2023

0,011

17

Kärrsjön

2005

0,011

18

Kärrsjön

2020

0,002

19

Kärrsjön

2021

0,013

20

Kärrsjön

2022

0,002

21

Kärrsjön

2023

0,002

22

Lissmasjön

2005

0,100

23

Mörtsjön

2005

0,010

24

Mörtsjön

2020

0,002

25

Mörtsjön

2021

0,002

26

Mörtsjön

2022

0,002

27

Mörtsjön

2023

0,002

28

Orlången - Sundby

2005

0,100

29

Rudträsket

2005

0,083

30

Trehörningen i Hanveden

2020

0,029

31

Trehörningen i Hanveden

2021

0,037

32

Trehörningen i Hanveden

2022

0,037

33

Trehörningen i Hanveden

2023

0,034

34

Trehörningen i Sjödalen

2005

0,100

35

Trehörningen i Sjödalen

2020

0,002

36

Trehörningen i Sjödalen

2021

0,002

37

Trehörningen i Sjödalen

2022

0,002

38

Trehörningen i Sjödalen

2023

0,002

39

Ådran

2005

0,009

40

Ådran

2020

0,002

41

Ådran

2021

0,002

42

Ådran

2022

0,002

43

Ådran

2023

0,002

44

Ågestasjön

2005

0,100

Uppdaterad datum: 2024-02-16