Gå direkt till sidans innehåll

Kadmium i ytvatten

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.17

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Risken är störst i mjuka, näringsfattiga och humusfattiga vatten samt i vatten med lågt pH. Genom analys av metaller i vattenmassan ges möjlighet att bedöma påverkan från omgivningen och risken för biologiska störningar.

Presenterade värden har jämförts bedömningsgrunder för årsmedelvärden enligt HVMFS 2019:25. Värdet för god status är här värdet som gäller för sjöar med hårdhetsklass 3.

Ytvattnets innehåll av kadmium - filtrerad halt i augusti

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Gömmaren

1996

0,077

1

Gömmaren

2005

0,100

2

Gömmaren

2020

0,002

3

Gömmaren

2021

0,002

4

Gömmaren

2022

0,002

5

Holmträsket

2005

0,100

6

Kvarnsjön i Gladö

2005

0,100

7

Kvarnsjön i Gladö

2020

0,002

8

Kvarnsjön i Gladö

2021

0,004

9

Kvarnsjön i Gladö

2022

0,002

10

Kvarnsjön i Lissma

2005

0,100

11

Kvarnsjön i Lissma

2020

0,012

12

Kvarnsjön i Lissma

2021

0,014

13

Kvarnsjön i Lissma

2022

0,010

14

Kärrsjön

2005

0,011

15

Kärrsjön

2020

0,002

16

Kärrsjön

2021

0,013

17

Kärrsjön

2022

0,002

18

Lissmasjön

2005

0,100

19

Mörtsjön

2005

0,010

20

Mörtsjön

2020

0,002

21

Mörtsjön

2021

0,002

22

Mörtsjön

2022

0,002

23

Orlången - Sundby

2005

0,100

24

Rudträsket

2005

0,083

25

Trehörningen i Hanveden

2020

0,029

26

Trehörningen i Hanveden

2021

0,037

27

Trehörningen i Hanveden

2022

0,037

28

Trehörningen i Sjödalen

2005

0,100

29

Trehörningen i Sjödalen

2020

0,002

30

Trehörningen i Sjödalen

2021

0,002

31

Trehörningen i Sjödalen

2022

0,002

32

Ådran

2005

0,009

33

Ådran

2020

0,002

34

Ådran

2021

0,002

35

Ådran

2022

0,002

36

Ågestasjön

2005

0,100

Uppdaterad datum: 2023-04-18