Gå direkt till sidans innehåll

Kadmium i ytvatten

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1. 4. 17

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Risken är störst i mjuka, näringsfattiga och humusfattiga vatten samt i vatten med lågt pH. Genom analys av metaller i vattenmassan ges möjlighet att bedöma påverkan från omgivningen och risken för biologiska störningar.

Presenterade värden har jämförts bedömningsgrunder för årsmedelvärden enligt HVMFS 2019:25. Värdet för god status är här värdet som gäller för sjöar med hårdhetsklass 3.

Ytvattnets innehåll av kadmium - filtrerad halt i augusti

Rad-id Sjöar Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Ågestasjön

 0,100

2005

1

Lissmasjön

 0,100

2005

2

Holmträsket

 0,100

2005

3

Orlången - Sundby

 0,100

2005

4

Rudträsket

 0,083

2005

5

Trehörningen i Hanveden

 0,034

2023

6

Kvarnsjön i Lissma

 0,011

2023

7

Mörtsjön

 0,002

2023

8

Gömmaren

 0,002

2023

9

Kvarnsjön i Gladö

 0,002

2023

10

Kärrsjön

 0,002

2023

11

Ådran

 0,002

2023

12

Trehörningen i Sjödalen

 0,002

2023

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god status

>0,090 µg/l

1

 God status

<0,090 µg/l

Uppdaterad datum: 2024-02-16