Gå direkt till sidans innehåll

Arsenik i ytvatten

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1. 4. 21

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Risken är störst i mjuka, näringsfattiga och humusfattiga vatten samt i vatten med lågt pH. Genom analys av metaller i vattenmassan ges möjlighet att bedöma påverkan från omgivningen och risken för biologiska störningar.

Presenterade värden har jämförts bedömningsgrunder för årsmedelvärden enligt HVMFS 2019:25.

Ytvattnets innehåll av arsenik - filtrerad halt i augusti

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Gömmaren

2005

0,74

1

Gömmaren

2020

0,53

2

Gömmaren

2021

0,50

3

Gömmaren

2022

0,49

4

Gömmaren

2023

0,50

5

Holmträsket

2005

1,60

6

Kvarnsjön i Gladö

2005

0,50

7

Kvarnsjön i Gladö

2020

0,44

8

Kvarnsjön i Gladö

2021

0,46

9

Kvarnsjön i Gladö

2022

0,43

10

Kvarnsjön i Gladö

2023

0,38

11

Kvarnsjön i Lissma

2005

0,50

12

Kvarnsjön i Lissma

2020

0,48

13

Kvarnsjön i Lissma

2021

0,47

14

Kvarnsjön i Lissma

2022

0,44

15

Kvarnsjön i Lissma

2023

0,41

16

Kärrsjön

2005

0,51

17

Kärrsjön

2020

0,42

18

Kärrsjön

2021

0,43

19

Kärrsjön

2022

0,41

20

Kärrsjön

2023

0,36

21

Lissmasjön

2005

0,50

22

Mörtsjön

2005

0,37

23

Mörtsjön

2020

0,39

24

Mörtsjön

2021

0,37

25

Mörtsjön

2022

0,32

26

Mörtsjön

2023

0,29

27

Orlången - Sundby

2005

0,50

28

Rudträsket

2005

0,46

29

Trehörningen i Hanveden

2020

0,63

30

Trehörningen i Hanveden

2021

0,66

31

Trehörningen i Hanveden

2022

0,61

32

Trehörningen i Hanveden

2023

0,53

33

Trehörningen i Sjödalen

2005

0,84

34

Trehörningen i Sjödalen

2020

0,63

35

Trehörningen i Sjödalen

2021

0,56

36

Trehörningen i Sjödalen

2022

0,63

37

Trehörningen i Sjödalen

2023

0,56

38

Ådran

2005

0,44

39

Ådran

2020

0,41

40

Ådran

2021

0,41

41

Ådran

2022

0,36

42

Ådran

2023

0,36

43

Ågestasjön

2005

0,59

Uppdaterad datum: 2024-02-16