Gå direkt till sidans innehåll

Alkalinitet (mekv/l)

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1. 4. 13

Alkaliniteten är ett mått på sjöns känslighet för försurning. Den visar på sjöns förmåga att neutralisera tillskott av sura ämnen, den så kallade buffertkapaciteten. Det är först när vätekarbonathalten i vattnet nästan är slut som vattnet kan bli surt.

Näringsrika sjöar har god buffringskapacitet och kan inte försuras. Näringsfattiga sjöar kan däremot vara naturligt sura eller påverkade av försurning.

Ytvattnets alkalinitet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Uppdaterad datum: 2024-02-09