Gå direkt till sidans innehåll

Nickel i sediment

Indikator SJ1. 26. 24

Sedimenten på sjöarnas botten ger information om påverkan av miljöföroreningar från aktiviteter i samhället. I de översta centimetrarna av sedimenten syns resultaten av de senaste årens utsläpp och i de djupare liggande nivåerna kan tidigare utsläpp spåras. Djupsedimenten kan därför användas som ett historiskt arkiv. Vid jämförelser mellan ytligare och djupare sediment kan man se trender i utsläppen över tiden.

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar.

Provtagningarna är taget på de 0-2 översta centimeterna förutom på Albysjön, där har provtagningarna gjorts på de 0-1 första centimeterna.

Nickel i sediment

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket höga halter

>250 mg/kg TS

1

 Höga halter

50–250 mg/kg TS

2

 Måttligt höga halter

15–50 mg/kg TS

3

 Låga halter

5–15 mg/kg TS

4

 Mycket låga halter

<5 mg/kg TS

Uppdaterad datum: 2023-03-22