Gå direkt till sidans innehåll

Ådran

Huvudområde SJ1. 25

Ådran är ursprungligen en näringsfattig skogssjö med måttligt brunfärgat vatten, omgiven av magra tallhällmarker och myrmarker. Sjön omges av ett äldre fritidshusområde och sjön har trots det hittills behållit sitt näringsfattiga tillstånd. Eftersom allt fler väljer att bo i området under längre tider av året med moderna bekvämligheter, är det viktigt att de enskilda avloppen klarar miljökraven, för att behålla Ådrans fina vattenkvalitet. Ådran är en av Huddinges klarare sjöar med ett siktdjup på drygt två meter.

Uppdaterad datum: 2024-02-16