Gå direkt till sidans innehåll

Bly i avloppslam

Indikator MP. 5.2. 2

Ingår i Sveriges ekokommuners nyckeltal

Tungmetaller i avloppsslam: bly, kadmium, kvicksilver

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
17 mg/kg TS (2021)
Utgångsvärde:
92 mg/kg TS (1990)
Gränsvärde:
100 mg/kg TS

Kommentar

Halten bly i avloppsslam ligger under gränsvärdet.

Från 1 oktober 2019 används allt slam som gödsel- och jordförbättringsmedel på åkermark.

Ca 95 % av det slam som producerades 2021 har använts, eller kommer att användas, som gödning på åkermark.

Ansvar
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2022-02-16