Gå direkt till sidans innehåll

Inköp av produkter med farliga ämnen

Mål MP. 5. 13

Produkter som innehåller farliga ämnen som är tillståndspliktiga eller omfattas av begränsningsregler ska inte köpas in eller användas.

Olika begränsningsregler återfinns i REACH, bilaga XIV, XVII och kandidatförteckningen.

2020: Än så länge finns inget heltäckande uppföljningssystem för detta mått. Kommunens upphandlingssektion bevakar denna fråga.

2021: Relevanta krav på innehållet i produkter ställs i relevanta upphandlingar.

Bedömning: Svårbedömt om målet kan uppnås Svårbedömt om målet kan uppnås
Ansvar
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2022-11-17