Gå direkt till sidans innehåll

Minimera tungmetaller i avloppsslammet

Mål MP. 5. 2

Tungmetallhalterna (bly, kadmium och kvicksilver) i avloppsslammet ska minimeras.

Halten tungmetaller mäts i Henriksdals reningsverk, som merparten av Huddinges avloppsvatten går till.

Bedömning: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått
Ansvar
  • Boende i Huddinge
  • Kommunala bolag
  • Samtliga nämnder
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2022-11-17