Gå direkt till sidans innehåll

Bly i avloppslam

Indikator MP. 5.2. 2

Ingår i Sveriges ekokommuners nyckeltal

Tungmetaller i avloppsslam: bly, kadmium, kvicksilver

Rad-id Datum Värde (mg/kg TS)

0

1990

92

1

1995

70

2

2000

48

3

2002

40

4

2003

32

5

2004

29

6

2005

29

7

2006

31

8

2007

32

9

2008

24

10

2009

25

11

2010

23

12

2011

25

13

2012

23

14

2013

20

15

2014

21

16

2015

21

17

2016

17

18

2017

17

19

2018

16

20

2019

15

21

2020

17

22

2021

17

Kommentar

Halten bly i avloppsslam ligger under gränsvärdet.

Från 1 oktober 2019 används allt slam som gödsel- och jordförbättringsmedel på åkermark.

Ca 95 % av det slam som producerades 2021 har använts, eller kommer att användas, som gödning på åkermark.

Ansvar
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2022-02-16