Gå direkt till sidans innehåll

Andel sjöyta som har ett långsiktigt skydd

Indikator A21. 7.2. 1

Andel sjöyta som har ett långsiktigt skydd

Rad-id Datum Värde (%)

0

2009

38

1

2010

38

2

2011

38

3

2012

38

4

2013

38

5

2014

53

6

2015

53

Kommentar

I och med att inga nya naturreservat har bildats under 2015, så har heller inte heller någon mer sjöyta skyddats.

Kontakt
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2016-12-29