Gå direkt till sidans innehåll

Utveckla våtmarker

Åtgärd A21. 7.6. 2
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Utveckla våtmarker till exempel dränerade mossar i Flemingsbergsskogen, vid Smedens kärr och vid Ormputtens utloppsbäck

Resultat

Flera försök har gjorts för att dämma upp vatten i skogen för att återskapa våtmarker/sumpskogar. Försöken har fallit väl ut och nått önskad effekt.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-04