Gå direkt till sidans innehåll

Återskapad våtmark

Indikator A21. 7.6. 1

Areal återskapad våtmark

Rad-id Datum Värde (ha)

0

2009

4,0

1

2010

4,0

2

2011

4,0

3

2012

4,1

4

2013

4,2

5

2014

5,2

6

2015

5,3

Kommentar

De senaste åren har följande våtmarker tillkommit:
2011 Lövstadalen 0,03 ha
2012 Lövstadalen 0,03 ha
2013 Visättradalen knappt 0,2 ha
2014 Långängen, knappt 1 ha
2015 Gladö, 0,1 ha

Kontakt
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2016-02-01