Gå direkt till sidans innehåll

Våtmarker ska bevaras och utvecklas

Delmål A21. 7. 6

Kvarvarande våtmarker, öppna vattendrag och diken ska bevaras och utvecklas.
Ytterligare minst 50 ha våtmarker återskapas senast 2015

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts
Uppdaterad datum: 2016-02-04