Gå direkt till sidans innehåll

Värna Mälaren som dricksvattentäkt

Åtgärd A21. 7.10. 1
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Värna Mälaren som viktig dricksvattentäkt vid alla typer av planering och åtgärder i samhället

Resultat

Mälaren omfattas av särskilda skyddsföreskrifter för dricksvattentäkter. Mälaren har också en miljökvalitetsnorm som måste följas.
Frågan diskuteras till exempel i samband med de stora exploateringarna av Förbifart Stockholm och utvecklingen av Kungens kurva.

Delansvarig
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Miljönämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-04