Gå direkt till sidans innehåll

Fortsätta planeringen för utbyggnad av kommunalt VA

Åtgärd A21. 7.1. 2
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Fortsätta planeringen för utbyggnad av kommunalt VA i omvandlingsområdena

Resultat

De utbyggnader av kommunalt vatten och avlopp (VA) som pågår är bland annat:
Gladö kvarn, 2015-2020
Vidja etapp 1, 2014-2016
Vidja etapp 2, 2015 och framåt

Befintligt VA-utbyggnadsprogram har reviderats och kommer att skickas ut på remiss mars-juni 2016. Programmet beräknas antas i oktober/november 2016.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Delansvarig
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-09