Gå direkt till sidans innehåll

Åtgärda enskilda avloppsanläggningar

Åtgärd A21. 7.1. 6
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Kommunicera och vid behov förelägga boende att vidta åtgärder för att åtgärda enskilda avloppsanläggningar som är i dåligt skick

Resultat

Uppföljningar av genomförda åtgärder i redan inventerade områden har gjorts.

Ansvarig organisation
  • Miljönämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-04