Gå direkt till sidans innehåll

Anlägga dagvattenanläggningar

Åtgärd A21. 7.7. 4
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Anlägga våtmarker/dagvattenanläggningar vid Ebbadalsdiket samt vidta dagvattenreningsåtgärder vid Häradsvägen

Resultat

Under året har några öppna dikessystem anlagts i samband med vägbyggen.
Under 2015 genomförde Stockholm Vatten en utredning om en stor dagvattenanläggning invid sjön Trehörningen. Projektering av anläggningen startar i januari 2016. Byggstart troligen hösten 2016. Projektet görs i samarbete mellan Stockholm Vatten och Huddinge kommun.

Delansvarig
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2016-02-04