Gå direkt till sidans innehåll

Återskapa åar och dammar

Åtgärd A21. 7.11. 11
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Återskapa slingrande åar och dammar till exempel vid sträckan mellan Balingsholm och Ågestasjön samt öppna upp kulverterade vattendrag där det går till exempel Lövstaån

Resultat

Justeringar har gjorts i Lövstaån och Visättraån för att förbättra vattenrening, syresättningen av vatten, och ge växter och djur goda förutsättningar.
Exempel på åtgärder är justering av kanter och grusning av bottnar.

Arbetet med utredningen om eventuella vattenåtgärder i Balingsholmsdalgången har fortsatt under året. Beslut om eventuella åtgärder kommer att ske under våren 2016.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-09