Gå direkt till sidans innehåll

Förbättrade förutsättningar för betesdjur

Åtgärd A21. 5.3. 4
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Behålla och förbättra förutsättningarna att hålla betesdjur

Resultat

Sker kontinuerligt enligt arbetsplan.

I Gladövik har ängs- och hagmarkerna stängslats och betesdjur släppts ut. Stängsling har även skett vid Gladöskogens naturreservat.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-04