Gå direkt till sidans innehåll

Goda förutsättningar för arrendegårdarna

Åtgärd A21. 5.1. 2
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Skapa förutsättningar för att arrendegårdarna ska kunna drivas ekologiskt tex genom att skapa möjligheter för god gödselhantering

Resultat

Arrendegårdarna har genom ombyggnationer av ladugårdarna och utökande av odlingsmarker fått goda förutsättningar för sitt arbete. I och med kommande exploateringar till exempel i Glömstadalen, minskar dock arealen odlingsmark för Balingsholms gård.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-04