Gå direkt till sidans innehåll

Göra klart klimat- och energiplanen för samhällsplanering

Åtgärd A21. 2.2. 10
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Göra klart Energiplanen där en strategi för att fasa ut fossila bränslen ingår senast 2009, samt implementera strategin i samhällsplaneringen

Resultat

Klimat- och energiplanen beslutades i september 2010.

2015 gjordes en uppföljning av klimat- och energiplanen.
Uppföljningen visar att det mål som sattes upp för det geografiska området inte har kunnat följas upp på grund av en ändring av utsläppsdatat. Det korrigerade målet för år 2020 uppnåddes redan 2012.
För kommunen som organisation uppnåddes och överträffades målet för Huges fastighetsbestånd, vilket har lett till en ökad målsättning. Även på transportsidan överträffades målet. Dock omfattade målsättningen endast utsläpp från tjänstefordon och från egen bil i tjänsten.
På åtgärdssidan har 14 av de beslutade åtgärderna blivit genomförda, 18 har delvis blivit genomförda och 6 av åtgärderna har inte genomförts. Till de åtgärder där bedömningen är att de delvis genomförts räknas sådana som pågår kontinuerligt, exempelvis åtgärden att göra det enklare att gå och cykla och kravställande i upphandlingar.

Mer information om uppföljningen av klimat- och energiplanen i länken till höger

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2016-02-09