Gå direkt till sidans innehåll

Utveckla taxan

Åtgärd A21. 8.1. 2
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Utveckla taxan stegvis för att minska mängderna avfall samt öka sorteringsgrad och sorteringskvalitet

Resultat

Varje år görs en generell taxehöjning. De senaste förändringarna i taxan innebär en större prisskillnad mellan taxan för de som sorterar matavfall och de som inte gör det.
Avgiften för Sortera hemma ska sänkas under en femårsperiod och det första steget i denna sänkning har skett från och med årsskiftet 2015/2016.
De som väljer att ha månadshämtning istället för varannan veckashämtning eller ett mindre sopkärl för brännbart avfall får rabatt på taxan.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2016-02-10