Gå direkt till sidans innehåll

Minska avfallsmängder i kommunal verksamhet

Åtgärd A21. 8.1. 4
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Minska avfallsmängder och dess farlighet och har full källsortering i kommunens verksamheter

Resultat

Förvaltningarna arbetar till viss del med detta, men det saknas ett strukturerat arbetssätt för hur avfallsmängderna ska minska.
En hel del kommunala verksamheter behöver komplettera sin källsortering. Det finns ett åtagande om att alla verksamheter ska ordna sin källsortering under 2016.

Många skolor och förskolor arbetar med att minska matsvinnet.
Förskolorna har vägt sitt matsvinn sedan 2013. Svinnet har vägts två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten under fem dagar. Skolorna har vägt sitt matsvinn sedan 2014.
69 av totalt 100 förskolor och skolor som vägt sitt svinn under en vecka våren 2015, hade tillsammans ett svinn på 3000 kg till ett värde av 76 000 kronor.

Delansvarig
  • Förskolenämnden
  • Grundskolenämnden
  • Gymnasienämnden
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Kultur och fritidsnämnden
  • Miljönämnden
  • Socialnämnden
  • Äldreomsorgsnämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-09