Gå direkt till sidans innehåll

Andel deponerat avfall

Indikator A21. 8.5. 1

Andel deponerat avfall av total avfallsmängd

Rad-id Datum Värde (%)

0

2007

7

1

2008

6

2

2009

3

3

2010

2

4

2011

1

5

2012

1

6

2013

0,1

7

2014

0

8

2015

1

Kommentar

Rikssnittet för andel deponerat avfall var 0,7 procent (2013). Huddinge ligger lägre än rikssnittet.

Kontakt
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2016-04-20