Gå direkt till sidans innehåll

Utbyggnad kommunalt VA

Fysisk åtgärd SJ1. 23. 19
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad
Avslutas senast:
2027

Högmora, etapp 1 och 2 är utbyggda. Etapp 3 (Svartvik) är ej påbörjad.

Fosforreduktion
5-10 kg/år

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2023-12-05