Gå direkt till sidans innehåll

Trehörningens dagvatten- och friluftsområde

Skärmbassäng med flytande växtbäddar
Fysisk åtgärd SJ1. 23. 23
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad
Avslutas senast:
2025

Stockholm Vatten och Avfall ska bygga en dagvattenanläggning för att rena dagvattnet från Fullerstaån från främst fosfor innan det rinner ut i Trehörningen ( i närheten av Storängen). Förutom en dagvattenreningsanläggning förbättrar kommunen möjligheterna till rekreation i området. Belysning sätts upp, gångstråken görs bättre, ytterligare bänkar och papperskorgar sätts upp, grillplats och picknickbord sätts upp ute på udden och nya "landgångar" byggs till skärmbassängens bryggor.
Den första delen av rekreationsåtgärderna genomförs i september och oktober 2018. Resterande i maj 2019. För dagvattenanläggningen görs nu ett omtag och SVOA planerar att utreda frågan på nytt under hela 2019.

Flytande växtbäddar har placerats i de befintliga dagvattenreningsbassängerna i Trehörningen. Växtbäddarnas rötter hjälper till att rena dagvattnet på väg ut i sjön. Under somrarna blommar växtbäddarna vackert och bli en trivsam plats för fåglar, bin och insekter.

Fosforreduktion:
200 kg/år

Övriga effekter:
Biologisk mångfald
Rekreation

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Delansvarig
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2023-12-05