Gå direkt till sidans innehåll

Ny fördamm vid Kyrkdammen

Fysisk åtgärd SJ1. 23. 21
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2022

Kyrkdammen kompletteras med en fördamm vid befintligt meandrande dike, mellan Åvägen och Norrängsvägen. Fördammen gör att dammvolymen och dammarean ökar så att en effektivare rening av dagvattnet kan ske. Dammen färdigställdes våren 2022.

Fosforreduktion:
Enligt Fullerstaåutredningen kan en renovering av Kyrkdammarna ge en fosforreduktion på ca 50 procent jämfört med dagens nivå, vilket innebär ca 60 kg/år.

Övriga effekter:
Även kväve och metaller blir det bra reningseffektivitet på.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2023-05-30